Tag Archives: Årsmöte

Från årsmötet mars 2023 – vuosikokouksesta maaliskuu 2023

Par-Hau höll det stadgeenliga årsmötet lördag 25.3.2023 i Hunger&Törst. På mötet godkändes bokslut, verksamhetsberättelsen, budgeten och verksamhetsplanen för 2023. Iida Rinne återvaldes till ordförande, och styrelsen fortsätter i nästan samma sammansättning som 2022, styrelsemedlemmar är Jasmine Biström, Janina Enqvist, Siv Holmgren, Heidi Ramstedt, Sofie Ramstedt, Bodil Sjögren samt Ida Bergman som ny styrelsemedlem. 

I samband med mötet premierades årets hundar -22, utställningspokalen gick till Glimbis Lit Like Kauko v Pascha “Toini”, ägare Iida Rinne och rallylydnadspokalen till Villi-Joikhu Lumihohto “Wiima”, ägare och förare Terhi Niittyaro-Pettersson. Omnämnandet aktiv medlem gick till Marine Bergen, och så fick skolarna Mia Forssell och Anne Järvinen tack för sin insats, liksom verksamhetsgranskarna Cebor Karlsson och Tettan Lindqvist, vilka lovade ställa upp på nytt. 

Vår förening är aktiv och har ca 330 medlemmar. Föreningen satsar främst på att erbjuda medlemmarna grundskolning för hundarna, men även träningar i olika specialgrenar som rallylydnad, agility och hoopers, nytt i Finland, finns i kursutbudet. Kurserna fylls fort. Par-Hau välkomnar alla hundvänner med, att ansöka om medlemskap går enkelt här på föreningens hemsida under fliken “Jäsenyys/medlemskap”.

*******************************************

 Par-Hau piti sääntömääräisen vuosikokouksen lauantaina 25.3.2023 Hunger&Törstissa. Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös, toimintakertomus, budjetti ja toimintasuunnitelma vuodeksi -23. Iida Rinne valittiin uudestaan puheenjohtajaksi, ja hallitus jatkaa melkein samalla kokoonpanolla kun -22, hallituksen jäseniä ovat Jasmine Biström, Janina Enqvist, Siv Holmgren, Heidi Ramstedt, Sofie Ramstedt, Bodil Sjögren ja uutena Ida Bergman. 

Kokouksen yhteydessä palkittiin vuoden koirat -22, näyttelypokaalin sai Glimbis Lit Like Kauko v Pascha “Toini”, omistaja Iida Rinne, ja rallytokopokaalin Villi-Joikhu Lumihohto “Wiima”, omistaja ja ohjaaja Terhi Niittyaro-Pettersson. Vuoden aktiivijäseneksi valittiin Marine Bergen, kouluttajat Mia Forssell ja Anne Järvinen saivat kiitokset, kuten myös toiminnantarkastajat Cebor Karlsson ja Tettan Lindqvist, jotka lupautuivat tehtävään myös ensi vuonna.

Yhdistyksemme on aktiivinen ja jäseniä on noin 330. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen koirien peruskoulutusta, mutta myös kursseja eri koiralajeissa kuten rallytokossa, agilityssä ja Suomessa melko uudessa hoopers-lajissa. Kurssit täyttyvät usein aika nopeasti. Par-Hau toivottaa kaikki koiraihmiset mukaan toimintaan, jäsenyyttä on helppo hakea täällä yhdistyksen kotisivuilla “Jäsenyys/medlemskap” otsikon alla.

Par-Hau årsmöte och -fest / Par-Hau vuosikokous ja -juhla 2023

ALLA medlemmar är varmt välkomna på Par-Haus årsmöte och årsfest lördagen den 25.3.2023 i Kabinetten Gruvan, Hunger&Törst, Pargas. 

Årsmötet börjar kl. 17.00. På årmötet behandlas stadgenliga ärenden. Till årsmötet krävs ingen förhandsanmälan och alla medlemmar är hjärtligt välkomna att höra mera om Par-Haus verksamhet det gångna och kommande året. 

Årsfesten börjar klockan 18.00 och vi äter god buffé, medlemmar och hundar premieras, det blir enkelt program och fri samvaro med trevligt hundfolk. För medlemmar kostar maten 25 € / pers och för icke-medlemmar kostar det 65 € / pers.

Sista anmälningsdagen är 8.3. Anmälningarna tas emot till parhau.box@gmail.com och betalningar till kontot FI95 5560 0920 0460 50 med eget namn som meddelande.


KAIKKI jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita Par-Haun vuosikokoukseen ja vuosijuhlaan lauantaina 25.3.2023  Kabinetti Gruvanissa, Hunger&Törst, Parainen

Vuosikokous alkaa klo. 17.00 ja siellä käsitellään sääntömääräiset asiat. Vuosikokoukseen ei vaadita ennakkoilmoittautumista ja kaikki jäsenet ovat sydämellisesti tervetulleita kuulemaan lisää Par-Haun toiminnasta edellisenä sekä tulevana vuonna. Vuosijuhla alkaa kello 18.00. Tarjolla on hyvää ruokaa, jäsenten ja koirien palkitsemista, pientä ohjelmaa sekä mukavaa vapaata yhteisoloa muiden koiraihmisten kanssa. Jäsenille ruoka maksaa 25 €/henkilö ja ei-jäsenille 65€/henkilö.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 8.3. Ilmoittautumiset lähetetään parhau.box@gmail.com ja maksut tilille FI95 5560 0920 0460 50, oma nimi viestikenttään.

Viktigt om årsmötet och årsfesten! – Tärkeää Vuosikokouksesta ja vuosijuhlasta!

På grund av rådande restriktioner är vi tyvärr tvungna att avboka Par-Haus årsfest som skulle ha hållits i mars. Vi hoppas på att kunna ordna jubileumsfesten i ett senare skede.

Årsmötet måste likväl ordnas. Hur det praktiskt kommer att ordnas är ännu inte klart. En kallelse till mötet med mera information skickas i god tid före. Mötet hålls i mars 2021.

—————————————————————————

Rajoituksien vuoksi joudumme valitettavasti perumaan Par-Haun vuosijuhlan, joka piti olla maaliskuussa. Toivomme että voimme pitää 30-vuotis juhlat myöhemmässä vaiheessa.

Yhdistyksen pitää kuitenkin järjestää vuosikokous. Miten se käytännössä järjestetään ei ole vielä selvää. Kutsu kokoukseen ja lisää infoa siitä lähetetään hyvissä ajoin ennen kokousta. Kokous pidetään maaliskuussa 2021.

Årsfest och årsmöte – Vuosijuhla ja -kokous

Välkommen på Par-Haus 30-års jubileumsfest !

Föreningen Par-Hau har varit aktiv i hela 30 år och vill nu fira detta tillsammans med er medlemmar (och icke medlemmar) 🙂

Lördagen den 13.3 2021 kl. 19.00 i brandkårshuset i
Pargas. Supékort 20 € medlem/ 30 €icke medlem.
Supékortet innehåller: Välkomstdrink, mat och dryck, kaffe och kaka samt program och musik.

Anmälan senast 7.3 2021 till Tettan

Tel: 0407282352 tettan@parnet.fi

Tervetuloa Par-Haun 30-vuotisjuhlaan!

Par-Haun yhdistys on toiminut jo 30 vuotta ja sitä haluamme nyt juhlia teidän kanssa (ei jäsenet tottakai myös tervetuloa) 🙂

Lauantaina 13.3.2021 klo. 19.00 Palokunnantalossa Paraisilla. Illalliskortti jäsenet 20 €/ ei jäsenet 30€.
Illalliskortti sisältää: Tervetuliaismalja, ruoka ja juoma, kahvi ja kakku sekä ohjelmaa ja musiikkia.

Ilmoittautumiset viimeistään 7.3.2021
Tettanille
Puh.0407282352 tai
tettan@parnet.fi

Föreningens årsmöte
Par-Hau rf kallar alla sina medlemmar till föreningens årsmöte den
13.3.2021. Mötet hålls i Brankis kl.18.00. På årsmötet behandlas
stadgeenliga ärende. Det behövs inte någon förhandsanmälan till
årsmötet. Alla är hjärtligt välkomna med och påverka föreningens
verksamhet. Styrelsen söker även nya aktiva medlemmar.S å var inte rädd att ta tillfället i akt ifall du är lite också intresserad av styrelseuppgifter. Du är varmt välkommen med!
Föreningens styrelse

Yhdistyksen vuosikokous
Par-Hau ry kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen vuosikokoukseen 13.3.2021
klo.18.00. Kokous pidetään Palokunnantalossa. Vuosikokouksessa
päätetään sääntömääräisistä asioista. Vuosikokoukseen tulo ei vaadi
ennakkoilmoittautumista. Toivottavasti mahdollisimman moni jäsen
pääsisi paikalle kertomaan omat toiveensa yhdistyksen suunnasta.
Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. Hallitus etsii myös uusia aktiivisia jäseniä. Älä ujostele vaan kerro mielellään jos olisit vähänkin kiinnostunut hallitustehtävistä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Yhdistyksen hallitus

Info från årsmötet och årsfesten 2020 / Infoa vuosikokouksesta ja vuosijuhlasta 2020

Par-Haus årsmöte hölls lördagen den 8.2.2020 och deltagarantalet var 20. Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i en registrerad förening och ska enligt föreningslagen hållas minst en gång per år. Årsmötet är det högsta beslutande organet i föreningen och under årsmötet besluts det om stadgeenliga ärenden, över vilka här följer ett kort sammandrag:

  • det gångna årets bokslut godkändes
  • verksamhetsplanen för det kommande året fastslogs

I kennelorganisationerna representerar Iida Rinne, Aya Lundsten, Eva Sjöman, Janina Enqvist och Tettan Lindqvist Par-Hau. Till suppleant valdes Lena Lemberg.

MEDLEMSAVGIFTER
Årsmötet beslöt att hålla föreningens medlemsavgift för år 2020 på samma nivå som tidigare: årsmedlem 22 euro, familje- och ungdomsmedlem 7 euro, anslutningsavgift 5 euro.

FÖRÄNDRINGAR I STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
I föreningens styrelse fortsätter Eija Lamsijärvi, Sofie Ramstedt och Petra Kiuru. Efter omröstning som hölls under årsmötet valdes Eva Sjöman, Lena Lemberg och Denise Ramstedt (i turen av avgå, omvaldes för en ny period) samt Tettan Lindqvist och Bodil Sjögren. Tettan Lindqvist avgick som ordeförande. Som ny ordförande för styrelsen föreslogs och valdes Iida Rinne.
Ur styrelsens led avgick Siv Holmgren och Marjo Lepistö-Grönroos (i tur att avgå).

Protokollet från årsmötet publiceras inom kort!

?

Under årsfesten som hölls efter årsmötet premierades årets mest framgångsrika hundar samt uppmärksammades föreningsmedlemmar som utmärkt sig.

ÅRETS HUNDAR OCH ÖVRIGA UPPMÄRKSAMMADE
Som Årets hundar premierades följande skickliga hundar med ägare på basen av placeringar. De fick ett diplom samt föreningens vandringspokal:
Årets Lydnadshund: belgisk vallhund Flammeus U Should Know Me “Kauko” (24p) ägare Iida Rinne
Årets Rally-Lydnadshund: border collie Demzina´s Blue Ace “Hinto” (89p) ägare Heli Piirainen
Årets Utställningshund: hovawart Skywatch’s My Love Miracle “Mira” (60p) ägare Eva Sjöman
Årets Agilityhund: –
GRATTIS TILL VINNARNA  !

?

AKTIVA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN
Föreningen uppmärksammade medlemmar som varit aktiva i föreningen – ekipage, som under det gångna verksamhetsåret aktivt deltagit i föreningens verksamhet under olika kurser.
I föreningens kurser och övriga evenemang har även detta år glädjande nog deltagit många aktiva ekipage, så det skulle ha funnits många medlemmar som förtjänat denna utmärkelse.
Denna gång ville föreningen ändå speciellt uppmärksamma:
– Tommy Holm och Misla Lagus som aktiva medlemmar
– Madeleine Björkman som aktiv nykomling samt
– Terhi Niittyaro-Pettersson för den stora hjälp och allt hon bidrar med till föreningen.

Föreningen tackade Tettan Lindqvist för hennes långa och värdefulla tid som ordförande i styrelsen. Tettan har fungerat som ordförande i 19 år och avgick efter årsmötet men fortsätter ändå som styrelsemedlem.
Föreningens styrelse håller inom kort ett konstituerande möte och informerar därefter närmare om vårens olika evenemang.


VUOSIKOKOUS- ja VUOSIJUHLAKUULUMISIA

Par-Haun vuosikokous pidettiin lauantaina 8.2.2020 ja osallistujia oli 20. Vuosikokous on rekisteröidyn yhdistyksen koko jäsenistön kokous, joka tulee yhdistyslain mukaan pitää vähintään kerran vuodessa. Vuosikokous on yhdistyksen korkein päättävä elin ja vuosikokouksessa päätetään sääntöjen mukaisista asioista., joista tiivistelmä seuraavassa:

  • kuluneen vuoden tilinpäätös hyväksyttiin
  • alkavan vuoden toimintasuunnitelma vahvistettiin

Kenneljärjestöissä Par-Hauta edustavat Iida Rinne, Aya Lundsten, Eva Sjöman, Janina Enqvist ja Tettan Lindqvist. Varalla Lena Lemberg.

JÄSENMAKSUT
Vuosikokous päätti pitää yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2019 ennallaan: vuosijäsen 22 euroa, perhe- ja nuorisojäsen 7 euroa, liittymismaksu 5 euroa.

HALLITUKSEN KOKOONPANOSSA MUUTOKSIA
Yhdistyksen hallituksessa jatkavat Eija Lamsijärvi, Sofie Ramstedt ja Petra Kiuru. Äänestyksen jälkeen hallitukseen valittiin Eva Sjöman, Lena Lemberg ja Denise Ramstedt (erovuorossa, valittiin uudelle kaudelle) sekä Tettan Lindqvist ja Bodil Sjögren.
Tettan Lindqvist eroaa puheenjohtajan tehtävistään ja uutena puheenjohtajana ehdotettiin ja valittiin Iida Rinne.
Hallituksen riveistä poistuivat Marjo Lepistö-Grönroos ja Siv Holmgren (erovuorossa).

Vuosikokouksen pöytäkirja julkaistaan lähiaikoina.

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä vuosijuhlassa palkittiin menestyneimmät Vuoden Koirat sekä huomioitiin ansioituneita yhdistyksen jäseniä.

VUODEN KOIRAT JA MUUT HUOMIOIDUT
Vuoden koirina palkittiin sijoittumistensa perusteella seuraavat taitavat koirat omistajineen, joille ojennettiin diplomi ja yhdistyksen kiertopalkinto:
Vuoden tokokoira: belgisk vallhund Flammeus U Should Know Me “Kauko” (24p) om. Iida Rinne
Vuoden Rally-tokokoira: border collie Demzina´s Blue Ace “Hinto” (89p) om. Heli Piirainen
Vuoden näyttelykoira: hovawart Skywatch’s My Love Miracle “Mira” (60p) om. Eva Sjöman
Vuoden agilitykoira: –
ONNEA VOITTAJILLE!

AKTIIVISIA JÄSENIÄ YHDISTYKSESSÄ
Yhdistys huomioi aktiivisia jäseniään – koirakkoja, jotka kuluneena toimintavuotena ovat aktiivisesti osallistuneet yhdistyksen toimintaan erilaisissa koulutuksissa.
Yhdistyksen kursseille ja muihin tapahtumiin on tänäkin vuonna osallistunut ilahduttavan runsaasti aktiivisia koirakoita, joten jäsenistössä olisi useita kannustushuomion ansaitsevia koirakoita.
Tällä kertaa yhdistys kuitenkin erityisesti halusi huomioida
– Tommy Holm ja Misla Lagus aktiivijäseniä
– Madeleine Björkman aktiivinen tulokas sekä
– Terhi Niittyaro-Pettersson hänen isosta avusta ja kaikista hienoista töistä joita hän tekee yhdistyksen hyväksi.

Yhdistys kiitti suuresti Tettan Lindqvistiä hänen pitkästä ja arvokkaasta työstä puheenjohtajana. Tettan on toiminut puheenjohtajana 19 vuotta mutta jatkaa kuitenkin hallituksen jäsenenä.

Yhdistyksen hallitus pitää järjestäytymiskokouksen lähiaikoina ja tiedottaa sitten kevään tapahtumista lähemmin.

Årsmöte och årsfest – Vuosikokous ja vuosijuhlat

VUOSIKOKOUS
Par-Hau ry./rf kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen vuosikokoukseen la 8.2.2020 klo 18.00 alkaen. Vuosikokous pidetään Moccan tiloissa (Rantatie 22).
Vuosikokouksessa päätetään yhdistyksen sääntömääräisistä asioista. Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan!

Myös hallitustyöskentelyyn vapautuu paikkoja erovuoroisten tilalle, ilmoittaudu mukaan, jos olet kiinnostunut!

Uusia käsiä tarvitaan mm kurssien ja tapahtumien suunnittelemisessa ja järjestämisessä. Vastuualueita on mahdollista myös kierrättää kiinnostusten mukaisesti.

VUOSIJUHLA
Yhdistyksen vuosijuhlat alkavat samoissa tiloissa Moccassa heti kokouksen jälkeen klo 19.00.
Illalliskortti 20 euroa (jäsenet), 30 euroa (ei-jäsenet). Illalliskorttiin sisältyy päivällinen ruokajuomineen ja jälkiruokineen.
Ilmoittautumiset Tettanille 31.1.2020 mennessä:
puh. 040-7282352 /
mail: tettan@parnet.fi

Muista osallistua Vuoden Koira -kilpailuihin! Palkinnot jaetaan vuosijuhlassa.
Kotisivu / vuoden koirat: https://parhau.com/?p=4180

**************

ÅRSMÖTE
Par-Hau inbjuder medlemmarna till föreningens årsmöte lö 8.2.2020 fr.o.m kl. 18.00 i Mocca (Strandvägen 22). På årsmötet görs beslut
enligt stadgarna. Kom med och påverka!

Om du är intresserad att komma med i styrelsen så är det just nu ett bra tillfälle för det! I årsmötet blir det nämligen lediga platser istället för de som är i tur för att avgå från styrelsen.

Nya intresserade behövs ex för att planera och ordna kurser och evenemang för medlemmar. Det är möjligt att cirkulera ansvarsområden enligt intressen och möjligheter.

ÅRSFEST
Föreningens årsfest börjar i samma utrymmen genast efter årsmötet kl 19.00.
Supékortet 20 euro (medlemmar) och 30 euro (icke medlemmar) – i supékortet ingår middag inklusive matdrycker och efterrätt.
Anmälningar till Tettan senast 31.1.2020: 040-7282352 / tettan@parnet.fi

Kom ihåg att delta i Årets Hund-tävlingar! Priserna utdelas på årsfesten.
Hemsida / årets hundar: https://parhau.com/?p=4180

Vuosikokous ja Vuosijuhla, tervetuloa!

Klicka här för svensk text..

Vuosikokous
Par-Hau ry./rf kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen vuosikokoukseen lauantaina 2.2.2019 klo 18.00 alkaen Brankiksessa, Rantatie 1.

Vuosikokouksessa päätetään sääntömääräisistä (linkki: katso kohta “Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:”) asioista. Tule mukaan vaikuttamaan  yhdistyksen toimintaan!

Myös hallitustyöskentelyyn vapautuu paikkoja erovuoroisten tilalle, ilmoittaudu mukaan, jos olet kiinnostunut! Uusia käsiä tarvitaan mm kotisivujen ja somen päivittäjänä sekä kurssien järjestämisessä. Vastuualueita on mahdollista myös kierrättää kiinnostusten mukaisesti.

Årsfesten bild Banneri

Vuosijuhla
Yhdistyksen vuosijuhlat alkavat samoissa tiloissa heti kokouksen jälkeen klo 19.00.

Illalliskortti 20 euroa (jäsenet), 25 e (ei-jäsenet). Illalliskorttiin sisältyy päivällinen ruokajuomineen ja jälkiruokineen.
Ilmoittautumiset Tettanille 26.1.2019 mennessä:
puh. 040-7282352 /
mail: tettan@parnet.fi

Muista osallistua Vuoden Koira -kilpailuihin! Palkinnot jaetaan vuosijuhlassa.

Tervetuloa mukaan!

Terveiset yhdistyksen vuosikokouksesta

Läs på svenska, klick

Perjantaina 27.1.2017 pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Aluksi näytti vähän pelottavalta kun paikalla oli vain yhdistyksen hallituksen jäseniä, ja jotta vuosikokous on toimivaltainen, niin paikalla on oltava myös jäsenistön edustajia.årsmöte

Jäsenistön edustajiakin tupsahti paikalle lopuksi riittävä määrä ja niin kokouksella oli päätösvalta.  Par-Haun hallitus toivoo kuitenkin, että useampi jäsen saapuisi kokoukseen päättämään asioista ja kertomaan omia näkökulmiaan yhdistyksen toiminnasta. Vain siten voidaan turvata yhdistyksen toiminta jatkossakin, onhan arvokasta, että meillä on koirayhdistystoimintaa paikkakunnalla, eikös 🙂 ? Meitä kaikkia harrastajia tarvitaan yhdistyksen toiminnan pyöritämiseen.
Vuosikokous ajoittui tänä vuonna hieman hankalaan aikaan, arki-iltaan, joten sekin varmasti “söi” osan osanottajista.

Vuosikokous päättää muun muassa jäsenmaksuista. Vuosikokouksessa todettiin, että kustannusten lisääntymisen vuoksi on painetta vuosimaksun korottamiseen ja vuosimaksua päätettiin korottaa kahdella eurolla sekä ottaa käyttöön erillinen liittymismaksu.

  • Vuosijäsenen vuosimaksu v. 2017 on 22 euroa (20 eur v. 2016)
  • Nuorisojäsenen (alle 18 v ) vuosimaksu v. 2017 on 7 euroa (5 eur v. 2016)
  • Perhejäsenen vuosimaksu v. 2017 on 7 euroa (5 eur v. 2016)

Liittymismaksu
Liittymismaksu on kertamaksu, joka peritään yhdistykseen liittymishetkellä. Jos liittymishakemus sisältää sekä vuosijäsenen että perhejäsenen/-jäseniä, peritään vain yksi liittymismaksu.
Liittymismaksun suuruus on 5 euroa.

Maksujen nostopaineet aiheutuvat suurelta osin kentän huolto- ja ylläpitokustannuksista, jotka ovat viime vuosina nielleet yhdistyksen kassasta n 1000-1500 euroa vuosittain.

Vuosikokous ehdotti hallitukselle erillisen kentän käyttömaksun käyttöönottamista. Kenttämaksun käyttöönotosta päätetään myöhemmissä yhdistyksen hallituksen kokouksissa.

Yhdistyksen hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Petra Kiuru, Eija Lamsijärvi ja Terhi Niittyaro-Pettersson lupautuivat jatkamaan seuraavalle kaudelle. Puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tettan Lindqvist.

Yhdistyksen edustajiksi kenneljärjestöihin valittiin Aya Lundsten, Benita Kettunen, Eva Sjöman,  Lena Lemberg ja Tettan Lindqvist, varalla Marjo Lepistö-Grönroos.

Tulevia kursseja ei vuosikokouksessa vielä suunniteltu, paitsi että pentukurssi järjestetään keväällä sekä kesemmällä tai syksyllä saisimme jatkoa peltojälkikurssille.

Lisäksi vuosikokous päätti tukea yhdistykselle ehdotuksena esitettyä hanketta, joka liittyy virkistysreittien ja luontopolkujen kartoittamiseen Paraisilla. Tästä hankkeesta informoimme lisää myöhemmin.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille ja hyvää koiraharrastuskevättä kaikille yhdistyksen jäsenille yhteisesti ja erikseen! Tehdään tästäkin hyvä vuosi 🙂 !

 

 

KUTSU_INBJUDAN: VUOSIKOKOUS JA VUOSIJUHLA / ÅRSMÖTE OCH ÅRSFEST, TERVETULOA & VÄLKOMMEN!

Läs inbjudan på svenska, klicka här

Vuosikokous
Par-Hau ry./rf kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen vuosikokoukseen 27.1.2017 klo 17.30 alkaen Kårkullan Mocca palveluyksikön tiloissa Keilahallin yläpuolella, Rantatie 22 .
Vuosikokouksessa päätetään sääntömääräisistä (linkki: katso kohta “Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:”) asioista. Tule mukaan vaikuttamaan  yhdistyksen toimintaan!

Vuosijuhla
Yhdistyksen vuosijuhlat alkavat samoissa tiloissa heti kokouksen jälkeen klo 18.30. juhlapoyta

Illalliskortti 25 euroa (jäsenet), 30 e (ei-jäsenet). Illalliskorttiin sisältyy päivällinen ruokajuomineen ja jälkiruokineen.
Ilmoittautumiset Tettanille 22.1.2017 mennessä:
puh. 040-7282352 /
mail: tettan@parnet.fi

Muista osallistua Vuoden Koira -kilpailuihin! Palkinnot jaetaan vuosijuhlassa.

Tervetuloa mukaan!