GDPR -seloste

Klicka här för svensk information

Rekisteriseloste
(GDPR) artiklan 13 mukaiset tiedot (EU:n tietosuojauudistus 2018)
Yhdistyksen nimi: Par-Hau rf. ry. Kotipaikka: Parainen
Yhteystiedot: Jäsenrekisteristä vastaavat

Jäsenrekisterin tarkoitus ja oikeusperuste

Jäsenrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa ja dokumentoida yhdistyksen toiminta ja organisaatio sekä huolehtia yhdistyksen ja jäsenistön oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisesta.

Jäsenrekisterin oikeusperusteina ovat artikla 6.1.c (lakisääteiset velvoitteet) ja artikla 9.2.d (erityisten henkilötietoryhmien käsittely). Kansallisen lainsäädännön mukaisia perusteita ovat yhdistyslain ja kirjanpitolain säädökset.

Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen hallitus ja kaksi hallituksen valitsemaa jäsenrekisterivastaavaa. Ainoastaan jäsenrekisteristä vastaavilla on pääsy koko jäsenrekisteriin.

Rekisterissä on jäsenistä seuraavat tiedot: nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä nuorten osalta syntymävuosi. Hallitus käsittelee uusien ja poistettujen jäsenten nimitiedot vuosittain.

Säilytysaika
Tiedot säilytetään koko jäsenyyden ajan ja poistetaan jäsenyyden päättymistä seuraavan toisen kalenterivuoden alkuun mennessä. Luottamushenkilöiden tiedot säilytetään pysyvästi yhdistyksen historiatietoina. Kunkin kalenterivuoden aikana liittyneiden ja poistettujen jäsenten nimitiedot säilytetään osana kirjanpitoaineistoa.

Oikeudet
Jäsenrekisteriin merkityillä henkilöillä on oikeus pyytää pääsy heitä koskeviin tietoihin ja pyytää omien tietojensa oikaisemista. Niin kauan kuin henkilö on jäsenenä, hänellä ei ole oikeutta pyytää omien tietojensa poistamista tai käsittelyn rajoittamista eikä oikeutta vastustaa käsittelyä. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen artiklan 20.1.a ja 20.1.b mukaisesti ei ole mahdollista käyttää.

Valitukset
Jäsenrekisteriin merkityillä henkilöillä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Tietojen luovutusvelvollisuus
Yhdistyslaki edellyttää, että yhdistys ylläpitää jäsenistään luetteloa. Jos henkilö ei luovuta tarvittavia tietoja, hän ei voi olla yhdistyksessä jäsenenä.

Valokuvaus
Yhdistyksen tilaisuuksissa tiedotetaan valokuvien ottamisesta, jotta
henkilöt voivat ilmoittaa, jos eivät halua tulla kuvatuiksi. Jos henkilöt ovat julkaistuissa tai julkaistavissa kuvissa tunnistettavissa, heillä on oikeus vaatia, että heidät peitetään kuvassa tai että kuvaa ei julkaista tai että julkaistu kuva poistetaan.

Par-Hau rf. ry.:n hallitus, Parainen, 29.4.2019