Bli medlem i Par-Hau

Suomeksi

Par-Hau grundades år 1991 av några hundintresserade människor i Pargas. Föreningen ordnar bl.a. utställnings-, agility-,  lydnadsskolning samt klubbkvällar och föreläsningar. Föreningen har egen skolningsplan vid  Kalkvägen, nära korsningen till Österbyvägen.

Bli medlem
Fyll i den elektroniska medlemsansökningen. Fyll i alla fält noggrant och besvara åtminstone de med rött markerade fälten. Skriv även in din e-postadress, med den skriver du dig in  i medlemsregistret också senare för att uppdatera dina uppgifter, och Par-Hau skickar medlemsavgiften i första hand per e-post.

LÄNK TILL MEDLEMSANSÖKNINGSBLANKETTEN

Föreningen önskar få medlemsansökningarna i första hand genom blanketten, men om du har svårigheter att fylla i blanketten så kan du även bli medlem genom att skicka e-post till medlemssekreteraren:
Janina Enqvist, e-post: parhau.medlem@gmail.com

Medlemsförmåner
– Olika skolningtillfällen, träningar samt andra tillställningar
– Rätt att använda skolningsplanen (se tilläggsuppgifter på plansidan)
(om du vill använda skolningsplanen till träning, ta kontakt till:
parhau.box@gmail.com)

Medlemsavgifter (2021)
-Årsmedlemskap 22€
-Familjemedlemskap  7€
-Ungdomsmedlemskap (under 18 år) 7€

Anslutningsavgiften är 5 euro.
Anslutningsavgiften är en engångsavgift som betalas då man ansluter sig till föreningen. Om det i anslutningsansökan finns årsmedlem och familjemedlem/-ar, betalas bara en anslutningsavgift.

Observera att det för pappersfaktura debiteras en tilläggssumma på 5 €. För att undvika tilläggssumman, meddela din e-postadress och att du vill ha fakturan elektroniskt till parhau.medlem@gmail.com.

Välkommen med i Par-Haus verksamhet !