Yhteystiedot – Kontaktuppgifter

STYRELSEN OCH ANDRA FUNKTIONÄRER

HALLITUS JA MUUT TOIMITSIJAT

Ota yhteyttä / Ta kontakt:
parhau.box (at) gmail.com

Puheenjohtaja/Ordförande:
Iida Rinne 

Varapuheenjoht./ vice ordf.
Siv Holmgren

Rahastonhoitaja/kassör
Leena Söderholm

Sihteeri/sekreterare:
Heidi Ramstedt

Muut  hall.jäs./ Övriga styr.medl.:
Bodil Sjögren
Sofie Metsäranta
Ida Bergman
Jasmin Biström
Janina Enqvist

Jäsensihteeri / medlemssekreterare:
sähköpostiosoite/e-postadress: parhau.medlem (at) gmail.com
* Janina Enqvist, jäsenasiat (vuosilaskutus, osoitteenmuutokset yms)/medlemsärenden (årsavgift, adressändring mm)
* Bodil Sjögren, tapahtumien hallinnointi (kurssi-ilmoittautumiset ja niiden laskutukset)/ kursadministratör (kursanmälningar och dess faktureringar)

Yhdistyksen tiedottajat/informatörer (mm. yhdistyksen kotisivu www.parhau.com, Facebook, Instagram) :
Sofie Metsäranta
Heidi Ramstedt
Terhi Niittyaro-Pettersson
epost: parhau.box (at) gmail.com

Yhdistyksen tilinumero ja laskutusosoite/
Föreningens kontonummer och faktureringsadress:
FI95 5560 0920 0460 50 (Nagu Andelsbank)
Y-tunnus: 0898265-1 (org.nr.)
Laskutusosoitteet:
– Par-Hau ry, c/o Leena Söderholm Ravaksenkatu 31 B 4 20900 Turku
– PDF-laskut:  leena.soderholm@gmail.com