Tag Archives: Årsfest

Par-Hau årsmöte och -fest / Par-Hau vuosikokous ja -juhla 2023

ALLA medlemmar är varmt välkomna på Par-Haus årsmöte och årsfest lördagen den 25.3.2023 i Kabinetten Gruvan, Hunger&Törst, Pargas. 

Årsmötet börjar kl. 17.00. På årmötet behandlas stadgenliga ärenden. Till årsmötet krävs ingen förhandsanmälan och alla medlemmar är hjärtligt välkomna att höra mera om Par-Haus verksamhet det gångna och kommande året. 

Årsfesten börjar klockan 18.00 och vi äter god buffé, medlemmar och hundar premieras, det blir enkelt program och fri samvaro med trevligt hundfolk. För medlemmar kostar maten 25 € / pers och för icke-medlemmar kostar det 65 € / pers.

Sista anmälningsdagen är 8.3. Anmälningarna tas emot till parhau.box@gmail.com och betalningar till kontot FI95 5560 0920 0460 50 med eget namn som meddelande.


KAIKKI jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita Par-Haun vuosikokoukseen ja vuosijuhlaan lauantaina 25.3.2023  Kabinetti Gruvanissa, Hunger&Törst, Parainen

Vuosikokous alkaa klo. 17.00 ja siellä käsitellään sääntömääräiset asiat. Vuosikokoukseen ei vaadita ennakkoilmoittautumista ja kaikki jäsenet ovat sydämellisesti tervetulleita kuulemaan lisää Par-Haun toiminnasta edellisenä sekä tulevana vuonna. Vuosijuhla alkaa kello 18.00. Tarjolla on hyvää ruokaa, jäsenten ja koirien palkitsemista, pientä ohjelmaa sekä mukavaa vapaata yhteisoloa muiden koiraihmisten kanssa. Jäsenille ruoka maksaa 25 €/henkilö ja ei-jäsenille 65€/henkilö.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 8.3. Ilmoittautumiset lähetetään parhau.box@gmail.com ja maksut tilille FI95 5560 0920 0460 50, oma nimi viestikenttään.

Från årsmötet och årsfesten 2022 – Vuosikokouksesta ja vuosijuhlasta 2022

Suomeksi alla…

Par-Hau höll årsmöte på Råttis lördagen den 26.3.2022. Iida Rinne återvaldes som föreningens ordförande. Styrelsen valdes enligt följande: Sofie Ramstedt, Leena Söderholm, Janina Enqvist, Jasmine Biström, Denise Ramstedt (återvaldes), Bodil Sjögren (återvaldes), Heidi Ramstedt (ny), Siv Holmgren (ny). Cebor Karlsson och Tettan Lindqvist valdes till verksamhetsgranskare och Cia Lehtonen och Nana Nordling valdes till deras suppleanter. Bokslutet fastställdes och styrelsen och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. Siv Holmgren och Eva Sjöman valdes till nya hedersmedlemmar.

Föreningen fyllde 30 år i fjol, men p.g.a. pandemin kunde ingen fest hållas då. Nu var dock situationen bättre och föreningen höll sin jubileumsfest genast efter årsmötet i Råttis. Under festen hölls det tal och festkommittén underhöll med skojigt program. Det bjöds på smaskigt skärgårdsbord och kaka.

Föreningen belönade Gunveig & Fred Sundén för aktivt deltagande i föreningens verksamhet. Anne Järvinen, Carola Lundqvist och Maarit Huhti tackades för att de ställt upp och dragit skolningar åt föreningens medlemmar. Årets hundar belönades och till Årets Utställningshund 2021 utsågs bordercolliehanen Demzina’s I Dont Want To Miss A Thing, ägare Kirsi Piispa & Kari Hiito. Denna gång fanns det inga deltagare i övriga kategorier. Sist men inte minst tilldelade Egentliga Finlands kenneldistrikt förtjänsttecken i silver till Eija Lamsijärvi och Aya Lundsten samt förtjänsttecken i guld till Tettan Lindqvist, som också tackades för sitt engagemang i föreningen, speciellt som ordförande i många år.


Par-Hau piti vuosikokouksen Råttiksessa lauantaina 26.3.2022. Iida Rinne valittiin uudestaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallituksen valittiin: Sofie Ramstedt, Leena Söderholm, Janina Enqvist, Jasmin Biström, Denise Ramstedt (valittiin uudestaan), Bodil Sjögren (valittiin uudestaan), Heidi Ramstedt (uusi) ja Siv Holmgren (uusi). Cebor Karlsson ja Tettan Lindqvist valittiin toimintakertomus tarkistajiksi sekä Cia Lehtonen ja Nana Nordling valittiin heidän varamiehiksi. Tilipäätös vahvistettiin, hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapautta. Siv Holmgren ja Eva Sjöman valittiin uudeksi kunniajäseniksi.

Yhdistys täytti 30 vuotta viime vuonna, mutta epidemian takia juhlaa ei voitu järjestää sinä vuonna. Tilanne oli tällä hetkellä parempi ja yhdistys juhli vuosijuhlansa heti vuosikokouksen jälkeen. Juhlassa pidettiin puheita ja juhlakomitea viihdytti hauskalla ohjelmalla. Tarjolla oli herkullinen saaristolaispöytä sekä kakkua.

Yhdistys palkitsi Gunveig & Fred Sundén aktiivisesta osallistumisesta yhdisyksen toiminnassa. Anne Järvinen, Carola Lundqvist ja Maarit Huhti, heitä kiitettiin siitä että ovat vetäneet koulutuksia yhdistyksen jäsenille. Vuoden koirat palkittiin ja Vuoden Näyttelykoiraksi 2021 nimettiin bordercollie uros Demzina’s I Dont Want To Miss A Thing, omistajat Kirsi Piispa & Kari Hiito. Tällä kerralla ei ollut osallistujia muissa kategorioissa. Lopuksi Varsinais- Suomen kennelpiiri myönsi hopeaisen ansiomerkin Eija Lamsjärvelle ja Aya Lundstenille sekä kultaisen ansiomerkin Tettan Lindqvistille, jota myös kiitettiin hänen omistautumisesta yhdistyksessä. Varsinkin siitä että on toiminut puheenjohtajana monta vuotta.

Viktigt om årsmötet och årsfesten! – Tärkeää Vuosikokouksesta ja vuosijuhlasta!

På grund av rådande restriktioner är vi tyvärr tvungna att avboka Par-Haus årsfest som skulle ha hållits i mars. Vi hoppas på att kunna ordna jubileumsfesten i ett senare skede.

Årsmötet måste likväl ordnas. Hur det praktiskt kommer att ordnas är ännu inte klart. En kallelse till mötet med mera information skickas i god tid före. Mötet hålls i mars 2021.

—————————————————————————

Rajoituksien vuoksi joudumme valitettavasti perumaan Par-Haun vuosijuhlan, joka piti olla maaliskuussa. Toivomme että voimme pitää 30-vuotis juhlat myöhemmässä vaiheessa.

Yhdistyksen pitää kuitenkin järjestää vuosikokous. Miten se käytännössä järjestetään ei ole vielä selvää. Kutsu kokoukseen ja lisää infoa siitä lähetetään hyvissä ajoin ennen kokousta. Kokous pidetään maaliskuussa 2021.

Årsfest och årsmöte – Vuosijuhla ja -kokous

Välkommen på Par-Haus 30-års jubileumsfest !

Föreningen Par-Hau har varit aktiv i hela 30 år och vill nu fira detta tillsammans med er medlemmar (och icke medlemmar) 🙂

Lördagen den 13.3 2021 kl. 19.00 i brandkårshuset i
Pargas. Supékort 20 € medlem/ 30 €icke medlem.
Supékortet innehåller: Välkomstdrink, mat och dryck, kaffe och kaka samt program och musik.

Anmälan senast 7.3 2021 till Tettan

Tel: 0407282352 tettan@parnet.fi

Tervetuloa Par-Haun 30-vuotisjuhlaan!

Par-Haun yhdistys on toiminut jo 30 vuotta ja sitä haluamme nyt juhlia teidän kanssa (ei jäsenet tottakai myös tervetuloa) 🙂

Lauantaina 13.3.2021 klo. 19.00 Palokunnantalossa Paraisilla. Illalliskortti jäsenet 20 €/ ei jäsenet 30€.
Illalliskortti sisältää: Tervetuliaismalja, ruoka ja juoma, kahvi ja kakku sekä ohjelmaa ja musiikkia.

Ilmoittautumiset viimeistään 7.3.2021
Tettanille
Puh.0407282352 tai
tettan@parnet.fi

Föreningens årsmöte
Par-Hau rf kallar alla sina medlemmar till föreningens årsmöte den
13.3.2021. Mötet hålls i Brankis kl.18.00. På årsmötet behandlas
stadgeenliga ärende. Det behövs inte någon förhandsanmälan till
årsmötet. Alla är hjärtligt välkomna med och påverka föreningens
verksamhet. Styrelsen söker även nya aktiva medlemmar.S å var inte rädd att ta tillfället i akt ifall du är lite också intresserad av styrelseuppgifter. Du är varmt välkommen med!
Föreningens styrelse

Yhdistyksen vuosikokous
Par-Hau ry kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen vuosikokoukseen 13.3.2021
klo.18.00. Kokous pidetään Palokunnantalossa. Vuosikokouksessa
päätetään sääntömääräisistä asioista. Vuosikokoukseen tulo ei vaadi
ennakkoilmoittautumista. Toivottavasti mahdollisimman moni jäsen
pääsisi paikalle kertomaan omat toiveensa yhdistyksen suunnasta.
Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. Hallitus etsii myös uusia aktiivisia jäseniä. Älä ujostele vaan kerro mielellään jos olisit vähänkin kiinnostunut hallitustehtävistä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Yhdistyksen hallitus

Info från årsmötet och årsfesten 2020 / Infoa vuosikokouksesta ja vuosijuhlasta 2020

Par-Haus årsmöte hölls lördagen den 8.2.2020 och deltagarantalet var 20. Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i en registrerad förening och ska enligt föreningslagen hållas minst en gång per år. Årsmötet är det högsta beslutande organet i föreningen och under årsmötet besluts det om stadgeenliga ärenden, över vilka här följer ett kort sammandrag:

  • det gångna årets bokslut godkändes
  • verksamhetsplanen för det kommande året fastslogs

I kennelorganisationerna representerar Iida Rinne, Aya Lundsten, Eva Sjöman, Janina Enqvist och Tettan Lindqvist Par-Hau. Till suppleant valdes Lena Lemberg.

MEDLEMSAVGIFTER
Årsmötet beslöt att hålla föreningens medlemsavgift för år 2020 på samma nivå som tidigare: årsmedlem 22 euro, familje- och ungdomsmedlem 7 euro, anslutningsavgift 5 euro.

FÖRÄNDRINGAR I STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
I föreningens styrelse fortsätter Eija Lamsijärvi, Sofie Ramstedt och Petra Kiuru. Efter omröstning som hölls under årsmötet valdes Eva Sjöman, Lena Lemberg och Denise Ramstedt (i turen av avgå, omvaldes för en ny period) samt Tettan Lindqvist och Bodil Sjögren. Tettan Lindqvist avgick som ordeförande. Som ny ordförande för styrelsen föreslogs och valdes Iida Rinne.
Ur styrelsens led avgick Siv Holmgren och Marjo Lepistö-Grönroos (i tur att avgå).

Protokollet från årsmötet publiceras inom kort!

?

Under årsfesten som hölls efter årsmötet premierades årets mest framgångsrika hundar samt uppmärksammades föreningsmedlemmar som utmärkt sig.

ÅRETS HUNDAR OCH ÖVRIGA UPPMÄRKSAMMADE
Som Årets hundar premierades följande skickliga hundar med ägare på basen av placeringar. De fick ett diplom samt föreningens vandringspokal:
Årets Lydnadshund: belgisk vallhund Flammeus U Should Know Me “Kauko” (24p) ägare Iida Rinne
Årets Rally-Lydnadshund: border collie Demzina´s Blue Ace “Hinto” (89p) ägare Heli Piirainen
Årets Utställningshund: hovawart Skywatch’s My Love Miracle “Mira” (60p) ägare Eva Sjöman
Årets Agilityhund: –
GRATTIS TILL VINNARNA  !

?

AKTIVA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN
Föreningen uppmärksammade medlemmar som varit aktiva i föreningen – ekipage, som under det gångna verksamhetsåret aktivt deltagit i föreningens verksamhet under olika kurser.
I föreningens kurser och övriga evenemang har även detta år glädjande nog deltagit många aktiva ekipage, så det skulle ha funnits många medlemmar som förtjänat denna utmärkelse.
Denna gång ville föreningen ändå speciellt uppmärksamma:
– Tommy Holm och Misla Lagus som aktiva medlemmar
– Madeleine Björkman som aktiv nykomling samt
– Terhi Niittyaro-Pettersson för den stora hjälp och allt hon bidrar med till föreningen.

Föreningen tackade Tettan Lindqvist för hennes långa och värdefulla tid som ordförande i styrelsen. Tettan har fungerat som ordförande i 19 år och avgick efter årsmötet men fortsätter ändå som styrelsemedlem.
Föreningens styrelse håller inom kort ett konstituerande möte och informerar därefter närmare om vårens olika evenemang.


VUOSIKOKOUS- ja VUOSIJUHLAKUULUMISIA

Par-Haun vuosikokous pidettiin lauantaina 8.2.2020 ja osallistujia oli 20. Vuosikokous on rekisteröidyn yhdistyksen koko jäsenistön kokous, joka tulee yhdistyslain mukaan pitää vähintään kerran vuodessa. Vuosikokous on yhdistyksen korkein päättävä elin ja vuosikokouksessa päätetään sääntöjen mukaisista asioista., joista tiivistelmä seuraavassa:

  • kuluneen vuoden tilinpäätös hyväksyttiin
  • alkavan vuoden toimintasuunnitelma vahvistettiin

Kenneljärjestöissä Par-Hauta edustavat Iida Rinne, Aya Lundsten, Eva Sjöman, Janina Enqvist ja Tettan Lindqvist. Varalla Lena Lemberg.

JÄSENMAKSUT
Vuosikokous päätti pitää yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2019 ennallaan: vuosijäsen 22 euroa, perhe- ja nuorisojäsen 7 euroa, liittymismaksu 5 euroa.

HALLITUKSEN KOKOONPANOSSA MUUTOKSIA
Yhdistyksen hallituksessa jatkavat Eija Lamsijärvi, Sofie Ramstedt ja Petra Kiuru. Äänestyksen jälkeen hallitukseen valittiin Eva Sjöman, Lena Lemberg ja Denise Ramstedt (erovuorossa, valittiin uudelle kaudelle) sekä Tettan Lindqvist ja Bodil Sjögren.
Tettan Lindqvist eroaa puheenjohtajan tehtävistään ja uutena puheenjohtajana ehdotettiin ja valittiin Iida Rinne.
Hallituksen riveistä poistuivat Marjo Lepistö-Grönroos ja Siv Holmgren (erovuorossa).

Vuosikokouksen pöytäkirja julkaistaan lähiaikoina.

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä vuosijuhlassa palkittiin menestyneimmät Vuoden Koirat sekä huomioitiin ansioituneita yhdistyksen jäseniä.

VUODEN KOIRAT JA MUUT HUOMIOIDUT
Vuoden koirina palkittiin sijoittumistensa perusteella seuraavat taitavat koirat omistajineen, joille ojennettiin diplomi ja yhdistyksen kiertopalkinto:
Vuoden tokokoira: belgisk vallhund Flammeus U Should Know Me “Kauko” (24p) om. Iida Rinne
Vuoden Rally-tokokoira: border collie Demzina´s Blue Ace “Hinto” (89p) om. Heli Piirainen
Vuoden näyttelykoira: hovawart Skywatch’s My Love Miracle “Mira” (60p) om. Eva Sjöman
Vuoden agilitykoira: –
ONNEA VOITTAJILLE!

AKTIIVISIA JÄSENIÄ YHDISTYKSESSÄ
Yhdistys huomioi aktiivisia jäseniään – koirakkoja, jotka kuluneena toimintavuotena ovat aktiivisesti osallistuneet yhdistyksen toimintaan erilaisissa koulutuksissa.
Yhdistyksen kursseille ja muihin tapahtumiin on tänäkin vuonna osallistunut ilahduttavan runsaasti aktiivisia koirakoita, joten jäsenistössä olisi useita kannustushuomion ansaitsevia koirakoita.
Tällä kertaa yhdistys kuitenkin erityisesti halusi huomioida
– Tommy Holm ja Misla Lagus aktiivijäseniä
– Madeleine Björkman aktiivinen tulokas sekä
– Terhi Niittyaro-Pettersson hänen isosta avusta ja kaikista hienoista töistä joita hän tekee yhdistyksen hyväksi.

Yhdistys kiitti suuresti Tettan Lindqvistiä hänen pitkästä ja arvokkaasta työstä puheenjohtajana. Tettan on toiminut puheenjohtajana 19 vuotta mutta jatkaa kuitenkin hallituksen jäsenenä.

Yhdistyksen hallitus pitää järjestäytymiskokouksen lähiaikoina ja tiedottaa sitten kevään tapahtumista lähemmin.

Årsmöte och årsfest – Vuosikokous ja vuosijuhlat

VUOSIKOKOUS
Par-Hau ry./rf kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen vuosikokoukseen la 8.2.2020 klo 18.00 alkaen. Vuosikokous pidetään Moccan tiloissa (Rantatie 22).
Vuosikokouksessa päätetään yhdistyksen sääntömääräisistä asioista. Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan!

Myös hallitustyöskentelyyn vapautuu paikkoja erovuoroisten tilalle, ilmoittaudu mukaan, jos olet kiinnostunut!

Uusia käsiä tarvitaan mm kurssien ja tapahtumien suunnittelemisessa ja järjestämisessä. Vastuualueita on mahdollista myös kierrättää kiinnostusten mukaisesti.

VUOSIJUHLA
Yhdistyksen vuosijuhlat alkavat samoissa tiloissa Moccassa heti kokouksen jälkeen klo 19.00.
Illalliskortti 20 euroa (jäsenet), 30 euroa (ei-jäsenet). Illalliskorttiin sisältyy päivällinen ruokajuomineen ja jälkiruokineen.
Ilmoittautumiset Tettanille 31.1.2020 mennessä:
puh. 040-7282352 /
mail: tettan@parnet.fi

Muista osallistua Vuoden Koira -kilpailuihin! Palkinnot jaetaan vuosijuhlassa.
Kotisivu / vuoden koirat: https://parhau.com/?p=4180

**************

ÅRSMÖTE
Par-Hau inbjuder medlemmarna till föreningens årsmöte lö 8.2.2020 fr.o.m kl. 18.00 i Mocca (Strandvägen 22). På årsmötet görs beslut
enligt stadgarna. Kom med och påverka!

Om du är intresserad att komma med i styrelsen så är det just nu ett bra tillfälle för det! I årsmötet blir det nämligen lediga platser istället för de som är i tur för att avgå från styrelsen.

Nya intresserade behövs ex för att planera och ordna kurser och evenemang för medlemmar. Det är möjligt att cirkulera ansvarsområden enligt intressen och möjligheter.

ÅRSFEST
Föreningens årsfest börjar i samma utrymmen genast efter årsmötet kl 19.00.
Supékortet 20 euro (medlemmar) och 30 euro (icke medlemmar) – i supékortet ingår middag inklusive matdrycker och efterrätt.
Anmälningar till Tettan senast 31.1.2020: 040-7282352 / tettan@parnet.fi

Kom ihåg att delta i Årets Hund-tävlingar! Priserna utdelas på årsfesten.
Hemsida / årets hundar: https://parhau.com/?p=4180

Vuosikokous ja Vuosijuhla, tervetuloa!

Klicka här för svensk text..

Vuosikokous
Par-Hau ry./rf kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen vuosikokoukseen lauantaina 2.2.2019 klo 18.00 alkaen Brankiksessa, Rantatie 1.

Vuosikokouksessa päätetään sääntömääräisistä (linkki: katso kohta “Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:”) asioista. Tule mukaan vaikuttamaan  yhdistyksen toimintaan!

Myös hallitustyöskentelyyn vapautuu paikkoja erovuoroisten tilalle, ilmoittaudu mukaan, jos olet kiinnostunut! Uusia käsiä tarvitaan mm kotisivujen ja somen päivittäjänä sekä kurssien järjestämisessä. Vastuualueita on mahdollista myös kierrättää kiinnostusten mukaisesti.

Årsfesten bild Banneri

Vuosijuhla
Yhdistyksen vuosijuhlat alkavat samoissa tiloissa heti kokouksen jälkeen klo 19.00.

Illalliskortti 20 euroa (jäsenet), 25 e (ei-jäsenet). Illalliskorttiin sisältyy päivällinen ruokajuomineen ja jälkiruokineen.
Ilmoittautumiset Tettanille 26.1.2019 mennessä:
puh. 040-7282352 /
mail: tettan@parnet.fi

Muista osallistua Vuoden Koira -kilpailuihin! Palkinnot jaetaan vuosijuhlassa.

Tervetuloa mukaan!

KUTSU_INBJUDAN: VUOSIKOKOUS JA VUOSIJUHLA / ÅRSMÖTE OCH ÅRSFEST, TERVETULOA & VÄLKOMMEN!

Läs inbjudan på svenska, klicka här

Vuosikokous
Par-Hau ry./rf kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen vuosikokoukseen 27.1.2017 klo 17.30 alkaen Kårkullan Mocca palveluyksikön tiloissa Keilahallin yläpuolella, Rantatie 22 .
Vuosikokouksessa päätetään sääntömääräisistä (linkki: katso kohta “Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:”) asioista. Tule mukaan vaikuttamaan  yhdistyksen toimintaan!

Vuosijuhla
Yhdistyksen vuosijuhlat alkavat samoissa tiloissa heti kokouksen jälkeen klo 18.30. juhlapoyta

Illalliskortti 25 euroa (jäsenet), 30 e (ei-jäsenet). Illalliskorttiin sisältyy päivällinen ruokajuomineen ja jälkiruokineen.
Ilmoittautumiset Tettanille 22.1.2017 mennessä:
puh. 040-7282352 /
mail: tettan@parnet.fi

Muista osallistua Vuoden Koira -kilpailuihin! Palkinnot jaetaan vuosijuhlassa.

Tervetuloa mukaan!

Par-Haun vuosijuhlassa palkittiin ansioituneita

Yhdistyksen vuosijuhlia juhlittiin tänä vuonna Sildala Bergvallan seurantalolla. Ja tänä vuonna olikin ihan erityistä syytä juhlaan, sillä yhdistys täytti 25 vuotta!
Hieno saavutus pikkukaupungin koirayhdistykselle, eikös! 🙂

Vuosijuhlassa palkittiin aiempien vuosien tapaan ansioituneita yhdistyksen jäseniä:

Continue reading Par-Haun vuosijuhlassa palkittiin ansioituneita

Kutsu_Inbjudan: Vuosikokous ja vuosijuhla / Årsmöte och årsfest, tervetuloa & välkommen!

Läs inbjudan på svenska, klicka här på länken

Vuosikokous
Par-Hau ry./rf kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen vuosikokoukseen 30.1.2016 klo 17.30 alkaen Sildala Bergvallan seurojentalolle. Vuosikokouksessa päätetään sääntömääräisistä asioista, tule mukaan vaikuttamaan!

Vuosijuhla
Yhdistyksen vuosijuhlat alkavat Sildalassa heti kokouksen jälkeen klo 18.30. Alkavana vuonna yhdistyksellä on erityinen syy juhlia, nimittäin yhdistys täyttää 25 vuotta!

Juhlavuoden kunniaksi pukeutumiskoodina on juhlava. Juhlajuoma teksti

Illalliskortti 25 euroa (jäsenet), 30 e (ei-jäsenet), illalliskorttiin sisältyy päivällinen ruokajuomineen ja jälkiruokineen. Ilmoittautumiset Tettanille 20.1.2016 mennessä: 040-7282352 / tettan@parnet.fi

Vuosijuhlaan järjestetään bussikuljetus, mainitse ilmoittautuessasi kiinnostuksestasi kyytiin. Bussimatkan hinta on 15 euroa (meno-paluu). Bussi lähtee linja-autoasemalta klo 18.00 ja pysähtyy myös Nordean edustan bussipysäkille.
Muista osallistua Vuoden Koira -kilpailuihin! *

Tervetuloa mukaan!

* Vuoden Koira-kilpailujen uudistetut säännöt ja hakukaavakkeet julkaistaan yhdistyksen internetsivulla lähiaikoina