Joukkonäyteenottoa koirien geenitutkimukseen 10.4.2012

Par-Hau järjestää joukkonäytteenottoa Hannes Lohen tutkimusryhmän koirien geenitutkimukseen 10.4.2012 alkaen klo.17.00, paikka: Skräbbölentie 4 ,21600 Parainen. Ilmoittaminen Tettanille puh. 040-7282352 tai tettan@parnet.fi 5€/koira
Helsingin yliopistossa ja Folkhäsanilla tehtävässä koirien geenitutkimuksessa kartoitetaan eri rotujen perinnöllisten sairauksien, rakenteen, värin, koon ja erilaisten käyttäytymymispiirteiden geeneettisiä taustoja. Tavoitteena on tunnistaa geenivirheitä erilaisiin perinnöllisiin sairauksiin ja muihin ominaisuuksiin, kehittää sairauksille geenitestejä jalostuksen apuvälineeksi ja soveltaa saatua tietoa ihmissairauksiin selvittämiseen. Geenilöytö avaa aina myös mahdollisuuksia tautimekanismien ymmärtämiselle ja se luo pohjaa diagonistiikan, hoitojen ja mahdollisen lääkkeiden kehittämiseksi.
Geenitutkimuksessa tarvitaan DNA:ta. DNA:ta voidaan eristää erilaisista näytteistä, kuten verestä. Geenitutkimuksia varten Hannes Lohen tutkimusryhmä on perustanut koirien DNA-pankin tutkimuslaboratorioonsa. Tutkimukselle toimitetut näytteet tallennetaan tähän koirien DNA-pankkiin. Koiran ja omistajan tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan.
Tutkimusten tulokset julkaistaan kansainvälisissä tiedejulkaisuissa. Tuloksista on ja tulee olemaan hyötyä myös koirien omistajille, kasvattajille, eri roduille ja rotujärjestöille. DNA-testillä kasvattaja ja rotuyhdistys voivat ryhtyä järjestelmällisesti vastustamaan sairauksia ja jopa hävittää ne rodusta kokonaan sekä samalla huolehtia rodun petimän monimuotoisuudesta.
Tutkimusprojektin nettisivulta www.koirangeenit.fi löytyy lisätietoja. Tämä lyhyt kooste perustuu nettisivujen tietoihin.
Yhteisnäytteenotossa tehtävään koulutuksen saanut henkilö ottaa osallistuvilta koirilta verinäytteen. Verinäytteen mukaan laitetaan täytetty näytelomake, jossa kysytään koiran terveystietoja sekä omistajan yhteystietoja.
Nåytölomakt täytetään etukäteen ennen näytteenottoa ja tuodaan mukaan näytteenottopaikalle, Tarkemmat ohjeet osallistujille löytyy sivulta http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/ ja lomakkeet sivulta http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/lomakkeet/