Category Archives: Par-Hau yhdistysuutisia

Blodtagning av din hund till en genbank den 10.4.2012

Par-Hau ordnar den 10.4.2012 med start kl. 17.00 ett tillfälle där din hunds blod tas till vara till en genbank. Vi har i Finland en unik situation där Hannes Lohi har utvecklat ett system där hundars DNA kan vara till nytta för att hitta sjukdomar hos människan, via hundarna har flere gener som orsakar olika sjukdomar hittats. Samtidigt som undersökningen hjälper olika rasers framtida hälsa.
Läs mera om detta på www.koirangeeni.fi här kan du se vad som just nu är aktuellt, du hittar hur många från din ras redan har lämnat sitt DNA!
Nu kan vi här i Finland vara till stor hjälp i det intressanta arbetet. Alla prov behandlas och bevaras konfidentiellt och hundägaren själv väljer genom att fylla i på blanketten hur hundens prov får användas. Kostnaderna är bara 5€ och DNA bevaras gratis för kommande behov. Välkommen
Anmälan görs till Tettan 040-7282352 eller tettan@parnet.fi, gärna före 5.4.
Plats: Skräbbölevägen 4, 21600 Pargas. Fyll i blanketten färdigt och ta stamtavlan med!
http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/lomakkeet/

Joukkonäyteenottoa koirien geenitutkimukseen 10.4.2012

Par-Hau järjestää joukkonäytteenottoa Hannes Lohen tutkimusryhmän koirien geenitutkimukseen 10.4.2012 alkaen klo.17.00, paikka: Skräbbölentie 4 ,21600 Parainen. Ilmoittaminen Tettanille puh. 040-7282352 tai tettan@parnet.fi 5€/koira
Helsingin yliopistossa ja Folkhäsanilla tehtävässä koirien geenitutkimuksessa kartoitetaan eri rotujen perinnöllisten sairauksien, rakenteen, värin, koon ja erilaisten käyttäytymymispiirteiden geeneettisiä taustoja. Tavoitteena on tunnistaa geenivirheitä erilaisiin perinnöllisiin sairauksiin ja muihin ominaisuuksiin, kehittää sairauksille geenitestejä jalostuksen apuvälineeksi ja soveltaa saatua tietoa ihmissairauksiin selvittämiseen. Geenilöytö avaa aina myös mahdollisuuksia tautimekanismien ymmärtämiselle ja se luo pohjaa diagonistiikan, hoitojen ja mahdollisen lääkkeiden kehittämiseksi.
Geenitutkimuksessa tarvitaan DNA:ta. DNA:ta voidaan eristää erilaisista näytteistä, kuten verestä. Geenitutkimuksia varten Hannes Lohen tutkimusryhmä on perustanut koirien DNA-pankin tutkimuslaboratorioonsa. Tutkimukselle toimitetut näytteet tallennetaan tähän koirien DNA-pankkiin. Koiran ja omistajan tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan.
Tutkimusten tulokset julkaistaan kansainvälisissä tiedejulkaisuissa. Tuloksista on ja tulee olemaan hyötyä myös koirien omistajille, kasvattajille, eri roduille ja rotujärjestöille. DNA-testillä kasvattaja ja rotuyhdistys voivat ryhtyä järjestelmällisesti vastustamaan sairauksia ja jopa hävittää ne rodusta kokonaan sekä samalla huolehtia rodun petimän monimuotoisuudesta.
Tutkimusprojektin nettisivulta www.koirangeenit.fi löytyy lisätietoja. Tämä lyhyt kooste perustuu nettisivujen tietoihin.
Yhteisnäytteenotossa tehtävään koulutuksen saanut henkilö ottaa osallistuvilta koirilta verinäytteen. Verinäytteen mukaan laitetaan täytetty näytelomake, jossa kysytään koiran terveystietoja sekä omistajan yhteystietoja.
Nåytölomakt täytetään etukäteen ennen näytteenottoa ja tuodaan mukaan näytteenottopaikalle, Tarkemmat ohjeet osallistujille löytyy sivulta http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/ ja lomakkeet sivulta http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/lomakkeet/