INBJUDAN: ÅRSMÖTE OCH ÅRSFEST, VÄLKOMMEN!

Årsmöte
Par-Hau inbjuder medlemmarna till föreningens årsmöte 27.1.2017 fr.o.m kl. 17.30 i Kårkullas Mocca serviceenhet ovanför bowlinghallen, Strandvägen 22.   På årsmötet görs beslut
enligt stadgarna (direktlänk, se punkten;  “vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat”). Kom med och påverka!

Årsfesten
Föreningens årsfest börjar i samma utrymmen genast efter årsmötet kl 18.30. juhlapoyta
Supékortet 25 euro medlemmar) och 30 euro (icke medlemmar) –  i supékortet ingår middag inklusive matdrycker och efterrätt.

Anmälningar till Tettan senast 22.1.2017: 040-7282352 / tettan@parnet.fi

Kom ihåg att delta i Årets Hund-tävlingar! Priserna utdelas på årsfesten. 

Välkommen med!