Blodtagning av din hund till en genbank den 10.4.2012

Par-Hau ordnar den 10.4.2012 med start kl. 17.00 ett tillfälle där din hunds blod tas till vara till en genbank. Vi har i Finland en unik situation där Hannes Lohi har utvecklat ett system där hundars DNA kan vara till nytta för att hitta sjukdomar hos människan, via hundarna har flere gener som orsakar olika sjukdomar hittats. Samtidigt som undersökningen hjälper olika rasers framtida hälsa.
Läs mera om detta på www.koirangeeni.fi här kan du se vad som just nu är aktuellt, du hittar hur många från din ras redan har lämnat sitt DNA!
Nu kan vi här i Finland vara till stor hjälp i det intressanta arbetet. Alla prov behandlas och bevaras konfidentiellt och hundägaren själv väljer genom att fylla i på blanketten hur hundens prov får användas. Kostnaderna är bara 5€ och DNA bevaras gratis för kommande behov. Välkommen
Anmälan görs till Tettan 040-7282352 eller tettan@parnet.fi, gärna före 5.4.
Plats: Skräbbölevägen 4, 21600 Pargas. Fyll i blanketten färdigt och ta stamtavlan med!
http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/lomakkeet/