Par-Hau årsmöte och -fest / Par-Hau vuosikokous ja -juhla 2023

ALLA medlemmar är varmt välkomna på Par-Haus årsmöte och årsfest lördagen den 25.3.2023 i Kabinetten Gruvan, Hunger&Törst, Pargas. 

Årsmötet börjar kl. 17.00. På årmötet behandlas stadgenliga ärenden. Till årsmötet krävs ingen förhandsanmälan och alla medlemmar är hjärtligt välkomna att höra mera om Par-Haus verksamhet det gångna och kommande året. 

Årsfesten börjar klockan 18.00 och vi äter god buffé, medlemmar och hundar premieras, det blir enkelt program och fri samvaro med trevligt hundfolk. För medlemmar kostar maten 25 € / pers och för icke-medlemmar kostar det 65 € / pers.

Sista anmälningsdagen är 8.3. Anmälningarna tas emot till parhau.box@gmail.com och betalningar till kontot FI95 5560 0920 0460 50 med eget namn som meddelande.


KAIKKI jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita Par-Haun vuosikokoukseen ja vuosijuhlaan lauantaina 25.3.2023  Kabinetti Gruvanissa, Hunger&Törst, Parainen

Vuosikokous alkaa klo. 17.00 ja siellä käsitellään sääntömääräiset asiat. Vuosikokoukseen ei vaadita ennakkoilmoittautumista ja kaikki jäsenet ovat sydämellisesti tervetulleita kuulemaan lisää Par-Haun toiminnasta edellisenä sekä tulevana vuonna. Vuosijuhla alkaa kello 18.00. Tarjolla on hyvää ruokaa, jäsenten ja koirien palkitsemista, pientä ohjelmaa sekä mukavaa vapaata yhteisoloa muiden koiraihmisten kanssa. Jäsenille ruoka maksaa 25 €/henkilö ja ei-jäsenille 65€/henkilö.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 8.3. Ilmoittautumiset lähetetään parhau.box@gmail.com ja maksut tilille FI95 5560 0920 0460 50, oma nimi viestikenttään.