Läs det här om FAKTURERING! Lue tämä LASKUTUKSESTA!

Räkningarna för årsavgiften är nu skickade. Förfallodag 15.3.
Observera att vi har bytt kontonummer!
Vi vill även påminna om att meddela oss om ni önskar få räkningen elektroniskt nästa år för att undvika tilläggsavgiften för pappersfaktura.

Vuosimaksun lasku on nyt lähetetty. Eräpäivä 15.3.
Huom että olemme vaihtaneet tilinumeroa!
Haluamme myös muistuttaa että voitte ilmoittaa sähköpostinne meille, jos haluatte ensi vuonna välttää paperilaskun lisämaksusta.