Vi söker redaktionsteam! Etsimme jäsenlehden toimittajia!

Framsidan av tidigare publicerade medlemstidningar – etusivu aiemmista julkaistuista jäsenlehdistä

(Suomeksi alla)

Vill du vara med och fixa ihop Par-Haus medlemstidning? Föreningen söker intresserade för att samla ihop material och koordinera innehållet till nästa medlemstidning som utkommer i december. Till uppgiften hör huvudsakligen att samla in artiklar och att uppmuntra medlemmarna till att skriva om hundrelaterade saker. Dessutom ingår ordnande av korrekturläsning av artiklarna och att leverera artiklarna till tryckeriet, bildbehandling samt kontakt med tryckeriet.

Gärna får redaktionsteamet även fortsätta med kommande medlemstidningar som utkommer två gånger i året. Detta kan vi diskutera om senare. Uppgiften kräver en del av din tid under de två gånger om året som tidningen utges. Du behöver inte vara en expert inom området, det viktigaste är att du har tillgång till en dator och är motiverad för uppgiften. Föreningen instruerar och berättar hur du praktiskt går tillväga och hjälper naturligtvis om det skulle uppstå problem.

Mera information om tidningen hittar du på Par-Haus hemsida: Medlemstidningen

Meddela om intresse till ordförande Tettan: tettan@parnet.fi

**************************************************************************

Haluatko olla mukana Par-Haun jäsenlehden kokoamisessa? Yhdistys etsii kiinnostuneita kokoamaan materiaalia ja koordinoimaan sisältöä seuraavaan joulukuun alussa ilmestyvään jäsenlehteen. Tehtävässä on pääosin kyse artikkelien keräämisestä ja jäsenistön kannustamisesta kirjoittamaan koira-asioistaan. Lisäksi tehtävä kattaa artikkeleiden oikolukemisen järjestämisen ja artikkeleiden toimittamisen painotalolle, valokuvien käsittelyn, sekä yhteydenpidon painotalon kanssa. Tehtäviä voidaan myös sovitusti jakaa

Toki yhdistys toivoo, että uusi toimitustiimi voisi jatkaa myös tulevien lehtien koordinointia, mutta siitä voimme päättää myöhemmin. Jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
Sinun ei tarvitse olla ekspertti. Tärkeintä on, että sinulla on tietokone käytettävissä ja olet motivoitunut. Lisäksi tehtävä vaatii hieman vapaa-aikaasi lehden ilmestymisaikoina. Yhdistys opastaa ja kertoo, miten lehteä kootaan. Jos tehtävässä ilmenee ongelmia, yhdistyksen hallitus on toimitustiimin tukena.

Lisää tietoja lehdestä löytyy Par-Haun kotisivuilta: Jäsenlehti

Ilmoita kiinnostuksestasi puheenjohtaja Tettanille: tettan@parnet.fi