MEJÄ kurssi ja koe/MEJÄ kurs och prov

Kuva/bild : Eija Lamsijärvi

Metsästyskoirien jäljestämiskoe (MEJÄ)
Mitä on MEJÄ? Kiinnostaako sinua oppia asiasta? Haluatko kerrata sääntöjä ennen koekauden alkua?
Par-Hau järjestää kolmen illan kurssin: MEJÄ- kurssi teoria keskiviikkona 27.3. klo 18.00 Nauvossa ja jälkien teko tiistaina 2.4. klo 17 ja jäljestys keskiviikkona 3.4. Hinta 12 €
Iimoittautumiset ja kyselyt eijalamsij@gmail.com

HUOM! Par-Haun järjestämä Metsästyskoirien jäljestämiskoe 7.5. tiedot löytyy Kennelliiton tapahtumakalenterista

Spårprov för jakthundar (MEJÄ)
Vad är MEJÄ? Skulle du vara intresserad av att lära dig mera om detta? Skulle du vilja gå igenom reglerna före provperioden börjar? Par-Hau ordnar en tre kvällars kurs: MEJÄ- teori onsdagen 27.3 kl. 18.00 i Nagu, upplägg av spår tisdag 2.4 kl. 17.00 och spårning onsdag 3.4. Pris 12 €
Anmälan och förfrågningar till eijalamsij@gmail.com

OBS! Information om jakthundsspårprov 7.5 där Par-Hau arrangör finns i Kennelliitos händelsekalender