Nyheter från Par-Haus årsmöte och -fest / Kuulumisia Par-Haun vuosikokouksesta ja-juhlista

Vieritä alaspäin lukeaksesi tekstin suomeksi

Par-Haus årsmöte hölls lördagen den 2.2.2019. Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i en registrerad förening, och ska enligt föreningslagen hållas minst en gång per år. Årsmötet är det högsta beslutande organet i föreningen och under årsmötet besluts det om stadgeenliga ärenden, över vilka här följer ett kort sammandrag:

  • det gågna årets bokslut godkändes
  • verksamhetsplanen för det kommande året fastslogs

I kennelorganisationerna representerar Aya Lundsten, Eva Sjöman, Lena Lemberg, Terhi Niittyaro-Pettersson och Tettan Lindqvist Par-Hau. Till suppleanter valdes Denise Ramstedt och Sofie Ramstedt.

MEDLEMSAVGIFTER
Årsmötet beslöt att hålla föreningens medlemsavgift för år 2019 på samma nivå som tidigare: årsmedlem 22 euro, familje- och ungdomsmedlem 7 euro, anslutningsavgift 5 euro.

FÖRÄNDRINGAR I STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
I föreningens styrelse fortsätter Eija Lamsijärvi (i turen av avgå, omvaldes för en ny period), Eva Sjöman, Lena Lemberg, Marjo Lepistö-Grönroos, Petra Kiuru (i turen av avgå, omvaldes för en ny period) och Siv Holmgren. Som ordförande för styrelsen fortsätter Tettan Lindqvist.
Ur styrelsens led avgick Benita Kettunen och Terhi Niittyaro-Pettersson (i tur att avgå).
Denise Ramstedt och Sofie Ramstedt anslöt sej som nya medlemmar i styrelsen.

Protokollet från årsmötet publiceras i Par-Hau-medlemstidningens vårnummer.

Under årsfesten som hölls efter årsmötet premierades årets mest framgångsrika hundar samt uppmärksammades föreningsmedlemmar som utmärkt sig.

ÅRETS HUNDAR OCH ÖVRIGA UPPMÄRKSAMMADE
Som Årets hundar premierades följande skickliga hundar med ägare på basen av placeringar, och fick ett diplom samt föreningens vandringspokal:
Årets Lydnadshund: belgisk vallhund Flammeus U Should Know Me “Kauko” (50p) äg. Iida Rinne
Årets Rally-Lydnadshund: border collie Borderiinan Elohopea ”Suri” (33p) äg. Pia Blåberg
Årets Utställningshund: löwchen Gwaihir´s Darth Lion “Stig-Göran” (35p) äg. Pia Blåberg
Årets Agilityhund: bordercollie Magical Joy Quicksilver’s Dream ”Sofie” (55p) äg. Pia Blåberg
GRATTIS TILL VINNARNA 🙂 !

AKTIVA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN
Föreningen uppmärksammade medlemmar som varit aktiva i föreningen – ekipage, som under det gågna verksamhetsåret aktivt deltagit i föreningens verksamhet under olika kurser.
I föreningens kurser och övriga evenemang har även detta år glädjande nog deltagit många aktiva ekipage, så det skulle ha funnits många medlemmar som förtjänat denna utmärkelse.
Denna gång ville föreningen ändå speciellt uppmärksamma 🙂 :
– Ellen Sauso
– Annika Alopaeus samt
– Mari-Emilia och Samuli Pakarinen.

Föreningen tackade utställningskommittén som gjort ett enormt jobb då den arrangerade utställningarna i höstas samt även föreningens styrelse och ordföranden för ett väl utfört arbete.
Föreningens styrelse håller inom kort ett konstituerande möte och informerar därefter närmare om vårens olika evenemang.


VUOSIKOKOUS- ja VUOSIJUHLAKUULUMISIA

Par-Haun vuosikokous pidettiin lauantaina 2.2.2019. Vuosikokous on rekisteröidyn yhdistyksen koko jäsenistön kokous, joka tulee yhdistyslain mukaan pitää vähintään kerran vuodessa.
Vuosikokous on yhdistyksen korkein päättävä elin ja vuosikokouksessa päätetään sääntöjen mukaisista asioista., joista tiivistelmä seuraavassa:

  • kuluneen vuoden tilinpäätös hyväksyttiin
  • alkavan vuoden toimintasuunnitelma vahvistettiin

Kenneljärjestöissä Par-Hauta edustavat Aya Lundsten, Eva Sjöman, Lena Lemberg, Terhi Niittyaro-Pettersson ja Tettan Lindqvist. Varalla Denise Ramstedt ja Sofie Ramstedt.

JÄSENMAKSUT
Vuosikokous päätti pitää yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2019 ennallaan: vuosijäsen 22 euroa, perhe- ja nuorisojäsen 7 euroa, liittymismaksu 5 euroa.

HALLITUKSEN KOKOONPANOSSA MUUTOKSIA
Yhdistyksen hallituksessa jatkavat Eija Lamsijärvi (erovuorossa, valittiin uudelle kaudelle), Eva Sjöman, Lena Lemberg, Marjo Lepistö-Grönroos, Petra Kiuru (erovuorossa, valittiin uudelle kaudelle) ja Siv Holmgren.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tettan Lindqvist.
Hallituksen riveistä poistuivat Benita Kettunen ja Terhi Niittyaro-Pettersson (erovuorossa).
Hallitukseen nousivat uusina jäseninä Denise Ramstedt ja Sofie Ramstedt.

Vuosikokouksen pöytäkirja julkaistaan Par-Haun jäsenlehden kevätnumerossa.

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä vuosijuhlassa palkittiin menestyneimmät Vuoden Koirat sekä huomioitiin ansioituneita yhdistyksen jäseniä.

VUODEN KOIRAT JA MUUT HUOMIOIDUT
Vuoden koirina palkittiin sijoittumistensa perusteella seuraavat taitavat koirat omistajineen, joille ojennettiin diplomi ja yhdistyksen kiertopalkinto:
Vuoden Tokokoira: belgianpaimenkoira Flammeus u should know me “Kauko” (50p) om. Iida Rinne
Vuoden Rally-tokokoira: BC Borderiinan Elohopea ”Suri” (33p) om. Pia Blåberg
Vuoden Näyttelykoira: löwchen Gwaihir´s Darth Lion ” Stig-Göran” (35p) om. Pia Blåberg
Vuoden Agilitykoira: BC Magical Joy Quicksilver’s Dream ”Sofie” (55p) om Pia Blåberg
ONNEA VOITTAJILLE!

AKTIIVISIA JÄSENIÄ YHDISTYKSESSÄ
Yhdistys huomioi aktiivisia jäseniään – koirakkoja, jotka kuluneena toimintavuotena ovat aktiivisesti osallistuneet yhdistyksen toimintaan erilaisissa koulutuksissa.
Yhdistyksen kursseille ja muihin tapahtumiin on tänäkin vuonna osallistunut ilahduttavan runsaasti aktiivisia koirakoita, joten jäsenistössä olisi useita kannustushuomion ansaitsevia koirakoita.
Tällä kertaa yhdistys kuitenkin erityisesti halusi huomioida
– Ellen Sauson
– Annika Alopeuksen sekä
– Mari-Emilia ja Samuli Pakarisen.

Yhdistys kiitti paljon syksyn näyttelyjen eteen ahertanutta näyttelytoimikuntaa ja myös yhdistyksen hallitusta ja sen puheenjohtajaa hyvin tehdystä työstä.

Yhdistyksen hallitus pitää järjestäytymiskokouksen lähiaikoina ja tiedottaa sitten kevään tapahtumista lähemmin.