TOKOn sääntöinfo – Lydnads regelinfo: 12.4. klo 17.00

Parhau järjestää luennon sunnuntaina 12.4. klo 17.00 TOKOn uusista säännöistä, jotka astuvat voimaan 1.8.2015. Luennoitsijana on TOKOn ylituomari Ralf Björklund.

Parhau arrangerar en föreläsning söndagen den 12.4. kl 17.00 om Lydnadens nyaste regler, som träder i kraft 1.8.2015. Föreläsare är lydnads överdomare Ralf Björklund.

******************************

Parhau järjestää luennon sunnuntaina 12.4. klo 17.00 TOKOn uusista säännöistä, jotka astuvat voimaan 1.8.2015. Luennoitsijana on TOKOn ylituomari Ralf Björklund.
Uudet suoritus- ja arvosteluohjeet on julkaistu tammikuussa 2015. Ohjeisiin tullaan tekemään tarkennuksia tuomaripäivillä helmikuussa. Luennolla kuulemme viimeisimmistä muutoksista.
Luento maksaa 15 € jäsenille ja 20 € ei jäsenille. Kurssi on suomeksi.
Paikkana on Keilahallin yläkerta (Mocca Serviceenhet, vanha Pargas Arbetscenter, Rantatie 22 ).
Ilmoittautumiset viimeistään 10.4. Tettan Lindqvistille, joko Facebookilla tai sitten s-postina tettan@parnet.fi.
Ennen luentoa kannattaa lukea liikekohtaiset suoritus- ja arvosteluohjeista läpi.

Parhau arrangerar en föreläsning söndagen den 12.4. kl 17.00 om lydnadens nyaste regler, som träder i kraft 1.8.2015. Föreläsare är lydnads överdomare Ralf Björklund.
Lydnadstävlingens nya direktiv för utförande och bedömning publicerades i januari 2015. För riktlinjerna kommer det att göras förbättringar på domardagarna i februari. Under föreläsningen hör vi de senaste ändringarna.
Föreläsningen kostar 15 € för medlemmar och 20 € för icke medlemmar. Kursen är på finska. Frågor kan ställas på svenska.
Platsen är Mocca, ovanför Bowlinghallen (Mocca Serviceenhet, gamla Pargas Arbetscenter, Strandvägen 22).
Anmälningar senast 10.4. till Tettan Lindqvist endera via Facebook eller via e-post tettan@parnet.fi
Före föreläsningen lönar det sig att läsa igenom enskilda momentens utförande och bedömnings direktiv.

TOKOn uudet suoritus- ja arvosteluohjeet, päivitetty 4.2.2015 (linkki)