Yhteystiedot – Kontaktuppgifter

STYRELSEN OCH ANDRA FUNKTIONÄRER

HALLITUS JA MUUT TOIMITSIJAT

Ota yhteyttä / Ta kontakt:
parhau.box (at) gmail.com

Puheenjohtaja/Ordförande:
Tettan Lindqvist 
puh/tel: 040-7282352, epost: tettan (at) parnet.fi

Varapuheenjoht. ja rahastonhoit./ vice ordf. o. kassör:
Eija Lamsijärvi

Sihteeri/sekreterare:
Eva Sjöman

Muut  hall.jäs./ Övriga styr.medl.:
Denise Ramstedt
Eva Sjöman
Lena Lemberg
Siv Holmgren
Sofie Ramstedt
Petra Kiuru

Jäsensihteeri / medlemssekreterare:
– sähköpostiosoite: parhau.medlem (at) gmail.com
Leea Jaekel, jäsenasiat (vuosilaskutus, osoitteenmuutokset yms)
Siv Holmgren, tapahtumien hallinnointi (kurssi-ilmoittautumiset ja niiden laskutukset)

Koulutuskoordinaattori / Skolningskordinator:
Rita Nuikki epost:  rniikko (at) hotmail.fi /
tel:puh. 040-5327677 (lähetä ensin tekstiviesti/skicka SMS)

Par-Hau lehden toimittaja/ Ansvarig för Par-Hau tidningen:
Tettan Lindqvist

Webmaster (yhdistyksen kotisivu www.parhau.com) :
Denise Ramstedt
Sofie Ramstedt
Terhi Niittyaro-Pettersson
epost: parhau.box (at) gmail.com

Yhdistyksen tilinumero ja laskutusosoite/
Föreningens kontonummer och faktureringsadress:
FI57 4055 8220 0149 47 (Aktia)
Y-tunnus: 0898265-1 (org.nr.)
Laskutusosoitteet:
– Par-Hau ry, c/o Eija Lamsijärvi, Saaristotie 4812, 21660 Nauvo
– epostiosoite PDF-laskuja varten:  eijalamsij (at) gmail.com