Skolningsplanens användning

Skolningsplanens användning för träning

Användningen av Par-Haus skolningsplan ingår i föreningens medlemsavgift. Planen kan användas av årsmedlemmar, familje- och juniormedlemmar för hundskolning .

Planen är ämnad för Par-Haus föreningsverksamhet och för medlemmarnas träning på egen hand, den är alltså inte en rastplats/hundgård. Hunden bör rastas före man går till planen och om det ändå händer en olycka, plocka upp; det finns ett avfallskärl nära porten.

Planen kan användas av Par-Haus medlemmar som tränar på egen hand när där inte är föreningens kurser eller andra evenemang, bokningarna ser du från plankalendern: www.parhau.com/kenttä ja kenttäkalenteri .

Skriv in i häftet som finns i postlådan vid porten när du varit på planen. Det är viktigt för Par-Hau att veta hur mycket planen används – området är stadens och föreningen måste påvisa att planen används. I häftet kan du även skriva andra iakttagelser du gör där. Eller att allt varit i skick vid ditt besök.

Föreningen förutsätter att de som använder planen även deltar i talko, planen hålls inte i skick om vi inte sköter den tillsammans. Planens skötsel är på föreningens (=medlemmarnas) ansvar. Du kan även rensa något ogräs när du tränar 🙂 , det är alltid hemmåt!

Blev du intresserad?

Gör så här om du blev intresserad av att träna på egen hand på planen: Porten har ett sifferlås. Du får koden om du skickar e-post till adressen parhau.box@gmail.com. Om du nyligen blivit medlem, skicka då även kopia på medlemsavgiften.

Planen är stor och där ryms samtidigt flere som tränar på egen hand. Om du vill reservera en träningstid för din grupp, så att planen är endast i ert bruk, skicka e-post till parhau.box@gmail.com och meddela tidpunkten, ansvarsperson och användningens syfte (utomstående skolare kan inte ordna skolningar på planen).

Planregler

På planen följer man planreglerna som finns på Par-Haus hemsida: www.parhau.com/kenttä ja kenttäkalenteri

Trevliga träningsstunder 🙂 !