Lydnadsskolningar våren 2012

Nybörjarlydnad -kurs (TOKO) onsdagar kl 18-19 med början den 18.4, 6 ggr. I första hand för hundar över 9 mån. Begränsat deltagarantal hundar.
Anmälningar och frågor till Kristiina via e-mail: kaukamaa(at)gmail.com, senast 11.4.

TOKO-grupp av hundar som kan grunderna tränar på onsdagar, ta kontakt med Kristiina för mer info, kaukamaa(at)gmail.com

På gång under våren/sommaren kommer även skolning för hundar som tänker inleda sin tävlingskarriär/hundar som redan tävlar. Mer info här på hemsidan och i PK senare under våren.