Vuosikokous / Årsmöte

Par-Hau rf ry:n vuosikokous järjestetään lauantaina 5.2.2011 klo 17.00 Palokunnantalon kerhohuoneessa. Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Hallitus

Par-Hau rf ry:s årsmöte ordnas lördag 5.2.2011 kl. 17.00 i Brandkårshusets klubblokal. Stadgeenliga ärenden. Välkomna! Styrelsen