Vuosikokouskuulumisia – Info från årsmötet

Par-Hau tiedottaa – Par-Hau informerar

klikkaa sivu alta auki, öppna sidan genom att klicka nedan
***********

Vuosikokous on rekisteröidyn yhdistyksen sääntömääräinen koko jäsenistön kokous, joka tulee yhdistyslain mukaan pitää vähintään kerran vuodessa. Vuosikokous on yhdistyksen korkein päättävä elin ja vuosikokouksessa muun muassa hyväksytään tilinpäätös, valitaan yhdistyksen hallitus ja käsitellään mahdolliset jäsenistön aloitteet tai muut esiin keskusteltavaksi nostetut asiat.

Par-Haun vuosikokous pidettiin lauantaina 3. helmikuuta, eikä se tuonut mukanaan suuria muutoksia, joskin kyllä joitakin:

 • kuluneen vuoden tilinpäätös hyväksyttin
 • alkavan vuoden toimintasuunnitelma vahvistettiin
 • yhdistyksen jäsenmaksuihin ei muutoksia
 • Par-Hauta Kennelpiirin kokouksissa edustavat: Tettan Lindqvist, Aya Lundsten, Eva Sjöman, Pia Blåberg ja Benita Kettunen, varalla Lena Lemberg
 • toiminnantarkastajiksi valittiin Cebor Karlsson ja Cia Holmberg
 • yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Tettan Lindqvist
 • vuosikokous päätti kasvattaa yhdistyksen johtokunnan päälukua kuudesta kahdeksaan. Erovuoroiset johtokunnan jäsenet valittiin jatkamaan tehtävissään. Lisäksi johtokuntaan valittiin kaksi uutta jäsentä.
 • Par-Haun hallituksessa ovat alkaneena toimintavuotena seuraavat jäsenet:  Benita Kettunen, Eija Lamsijärvi, Leena Lemberg, Marjo Lepistö-Grönroos, Petra Kiuru, Terhi Niittyaro-Pettersson ja uusina jäseninä Eva Sjöman sekä Siv Holmgren.

Vuosikokouksen pöytäkirja julkaistaan Par-Haun jäsenlehden kevätnumerossa.

Lisäksi vuosikokouksen jälkeen vuosijuhlassa palkittiin seuraavat

Vuosijuhlien pöytää katetaan
Vuosijuhlien pöytää katetaan

ansioituneet henkilöt ja koirat:

 • vuoden näyttelykoira: löwchen Gwaihir´s Darth Lion ” Stig-Göran” om. Pia Blåberg
 • vuoden tokokoira: belgianpaimenkoira Flammeus u should know me “Kauko” om. Iida Rinne
 • vuoden rallytoko-koira: BC Demzina´s Our Last Summer “Kaira” om. Helka Louhenperä
 • vuoden tulokas: Tea Rasikannas
 • vuoden aktiivinen: Jenny Lemberg

Onnea voittajille!

***

Årsmötet är enligt stadgarna ett möte för en registrerad förenings alla medlemmar, som enligt föreningslagen bör hållas åtminstone en gång i året. Årsmötet är föreningens högsta beslutfattande organ och på årsmötet bl.a. godkänns bokslutet, väljs föreningens styrelse och behandlas föreslag från medlemmarna och övriga ärenden.

Par-Haus årsmöte hölls på lördagen 3 februari, och det blev inte stora förändringar men ändå några:

 • föregående års bokslut godkändes
 • påbörjande års verksamhetsplan fastställdes
 • ingen ändring i föreningens medlemsavgifter
 • Par-Haus representanter i kennelorganisationens möten: Tettan Lindqvist, Aya Lundsten, Eva Sjöman, Pia Blåberg och Benita Kettunen, som reserv Lena Lemberg
 • till verksamhetsgranskare valdes Cebor Karlsson och Cia Holmberg
 • Tettan Lindqvist fortsätter som föreningens ordförande
 • föreningen beslöt att utöka styrelsemedlemmarnas antal från 6 till 8.
 • de styrelsemedlemmar som var i tur att avgå valdes pånytt och 2 nya styrelsemedlemmar valdes. Par-Haus styrelsemedlemmar är följande: Benita Kettunen, Eija Lamsijärvi, Lena Lemberg, Marjo Lepistö-Grönroos, Petra Kiuru, Terhi Niittyaro-Pettersson, och som nya medlemmar Eva Sjöman och Siv Holmgren.

Årsmötets protokoll publiceras i Par-Haus medlemstidnings vårnummer.

Följande personer och hundar premierades på årsfesten:

 • årets utställningshund: löwchen Gwaihir´s Darth Lion ” Stig-Göran”, ägare Pia Blåberg
 • årets tokohund: belgisk vallhund Flammeus u should know me “Kauko”, ägare Iida Rinne
 • årets rallytokohund: BC Demzina´s Our Last Summer “Kaira” ägare Helka Louhenperä
 • årets nykomling: Tea Rasikannas
 • årets aktiva: Jenny Lemberg

Grattis till vinnarna!