Höstens skolningar

Grundskolning, utställningsskolning och nybörjartoko.
Grundskolning börjar ti 1.9, två grupper. Anmälan till Rita 040 53 27 677(efter kl 19.00).
Utställningskolning börjar ti 8.9 ti kl 18.30 varannan vecka (ojämna veckor).
Valpkurs på kommande i oktober.
TOKOs nybörjarkurs på torsdagar, 6 gånger med start 3.9. Anmälan till Heidi (040 52 36 337, heidi.ramstedt@kimitoon.fi). Sex hundar ryms med. Platserna är tyvärr fyllda.